Kennis

Computermoeder en voorvechter van diversiteit

Liever ‘computermoeder’ dan ‘luizenmoeder’, dacht Ronilla Snellen als voorzitter van de oudercommissie op de basisschool van haar dochters. Om vervolgens te constateren dat er nog voldoende uitdagingen lagen voor het onderwijzen van digitale vaardigheden. Zowel voor de leerlingen áls voor de docenten…

"Liever 'computermoeder' dan 'luizenmoeder'."

Hoe ben je in de IT terecht gekomen?

“Als ZZP’er gaf ik organisatieadviezen. Ik begeleide fusies en initieerde innovatie-trajecten. Aan dat werk was vaak een IT-component verbonden. Zo was ik bijvoorbeeld Hoofd IT bij een gemeentelijk project. Als vrijwilliger op de school van mijn dochters groeide het IT-zaadje langzaam maar zeker groter. Eigenlijk gaf ik geen les in digitale vaardigheden, maar werd een normale taalles digitaal vormgegeven. Het bleek dat digitale vaardigheden geen deel uitmaakten van het curriculum en dat ook veel docenten die vaardigheden niet beheersten.”

Wat doe je nu?

“Daarom heb ik in 2015 de stichting FutureNL opgericht. Met deze stichting spelen we in op digitale behoeftes in het onderwijs. We zijn begonnen met gastdocenten in de klas. Daardoor kwam er een vraag naar lesmateriaal: FutureNL verzorgt lesmateriaal waarin reguliere vakken behandeld worden met een digitale component. We verbinden digitale vaardigheden aan een bestaand vak. Uiteindelijk ontstond ook de vraag naar trainingen. Inmiddels maakt zestig procent van het basisonderwijs en veertig procent van het voortgezet onderwijs gebruik van het aanbod van FutureNL.”

“Ondertussen was ik in 2019 één van de oprichters van de stichting Techgrounds. Die stichting is gebaseerd op een initiatief uit Brussel, waar werkloze jongeren uit achterstandswijken een Tech-opleiding krijgen zonder vooropleiding. Techgrounds leidt IT-professionals op: de focus ligt op vrouwen en op culturele diversiteit.”

“Inmiddels gaat mijn meeste tijd naar kansengelijkheid in het onderwijs. Ik ben begonnen bij het ministerie van onderwijs: met het programma De gelijke Kansen Alliantie zorgen we ervoor dat projecten over dit onderwerp in Nederland starten, gefaciliteerd worden en beter op de kaart komen!”

Blog DWIT Ronilla
Presentatie Ronilla

Wat is je ambitie? 

“Eén van mijn ambities is dat FutureNL kan stoppen! Dat betekent namelijk dat digitale vaardigheden volledig in het curriculum is opgenomen. Dat proces kan wat mij betreft niet snel genoeg verlopen. Daarvoor zet ik mijn netwerk in, zeker ook op politiek niveau! Het is van het grootste belang dat we de digitale weerbaarheid van kinderen vergroten, op allerlei vlakken. Dat besef moet ook op PABO’s breed gedragen worden, de aankomende docenten moeten die vaardigheden immers doceren!”

Wat zou jij vrouwen in de IT willen meegeven?

“Elke baan krijgt een digitale component. IT is overal aanwezig en is niet per sé verbonden aan een sector. Ik denk dat het beeld van IT te eenzijdig is, het vakgebied is ongelofelijk breed. En er wordt dus naar veel verschillende kwaliteiten gevraagd. Vrouwen moeten zich realiseren dat er ook op het creatieve vlak veel werk te doen is. Dat is een leuke wereld: design, mode… Daarin komen veel vrouwelijke kwaliteiten tot hun recht. Om die boodschap goed over te dragen moet marketing ingezet worden: vrouwenbladen, communities, noem maar op. En het gaat de goede kant op: de data-analist van Ajax is een vrouw!”

Meld je aan bij het platform van Dutch Women in Tech

Benieuwd naar de mogelijkheden in de IT-branche? En wil je het gesprek aangaan over en met vrouwen in de IT? Meld je dan aan voor de community en krijg toegang tot onze Teams-omgeving.

Wij zijn Dutch Women in Tech, een platform voor en door vrouwen in de techniek. Het is ons doel om vrouwen te inspireren om te kiezen voor een carrière in de IT.

Neem contact op